KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Obchodný názov
 • LEMAN SLOVAKIA spol. s r.o.
 • Sídlo
 • Fidlikova 100
 • 066 01, Humenné
 • IČO
 • 316 64 181
 • IČ DPH
 • SK 2020510789
 • Mobil
 • 0905222840
 • 0918691944
 • Prevádzka
 • areál firmy Chemko, a.a.
 • Priemyselná 720
 • Strážske
 • Zapísaný v OR OS Prešov
 • Oddiel: Sro, Vložka: 843/P