Firma Pavel Bača-LEMAN pôsobí v oblasti stavebníctva od roku 1992. Firma má celoslovenskú pôsobnosť.

Od 1.apríla 2010 sa od pôvodnej firmy odčlenila stavebná činnost, ktorá je hlavnou náplňou firmy LEMAN SLOVAKIA spol.s.r.o. Pôvodná firma sa zaoberá výlučne medzinárodnou kamiónovou dopravou.

Celkový počet zamestnancov je 23.

Predmet činnosti spoločnosti

maliarske a natieračské práce

izolatérske práce, rekonštrukcie plochých striech

lešenárske práce

prípravné práce pre stavbu

demolačné a zemné práce

uskutočňovanie jednoduchých stavieb

výkon činnosti stavbyvedúceho

výkon činnosti stavebného dozoru

Zameranie spoločnosti

Hlavná výrobná náplň firmy je:

lešenárske práce

opravy technických izolácii

rekonštrukcie a opravy stavieb

opravy plochých striech

maľby a nátery oceľových konštrukcií vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním

Výrobné prostriedky

Firma disponuje rúrkovým lešením o celkovej výmere cca. 40 000m2 a stavebnicovým lešením PERI o výmere cca. 2000m2.