Kostol Hrabová Roztoka 2017

   

 

CENON s.r.o. 2008

         

      

 

Lešenie Košice 2018

      

 

Leštenia, Poprad, Železničná stanica

     

 

Hnojivá Duslo

   

 

Humenský kaštieľ, Metrostav, a.s. Praha

 

Rekonštrukcia Duslo

        

 

 

SCP Ružomberok 2002

          

      

   

 

CENON, s.r.o. 2008

 

Lešenia rôzne